CNG nebo LPG

Levná autopůjčovna Praha

Mezi alternativními pohony jako je LPG a CNG jsou poměrně velké rozdíly, ať už to na první pohled nemusí být natolik zřejmé. Laik patrně bude vědět, že oba dva pohony pracují s plynem, což je sice pravda, nicméně v praxi se od sebe dost liší.

LPG

Mezi známější typ alternativního paliva patří LPG. V angličtině pod názvem Liquified Petroelum Gas, do češtiny lze přeložit jako zkapalněný ropný plyn. Většina motoristů jej bude znát spíše pod názvem propan-butan. LPG vzniká jako vedlejší produkt při výrobě ropy. S LPG/propan-butanem je možné topit, vařit na něm v plynových lahvích nebo jezdit autem. Do nádrže auta se pak tankuje v kapalném stavu, kdy je doplňován do speciální nádoby/nádrže skrze elektromagnetický ventil. Co se týče bezpečnosti, přestavba vozu na LPG je neinvazivní, snadná a v podstatě nezvyšuje riziko výbuchu. Nádoby jsou certifikovány a opatřeny přetlakovým ventilem, který v případě potřeby vypustí plyn ven z nádoby, a tak žádný výbuch ani nehrozí.

Co se provozu týče, s přestavbou na LPG je možné jezdit zhruba za polovinu, při dnešních cenách pohonných hmot cca za 1 Kč/km. Plyn je pro motor a jeho komponenty šetrný a nikterak jej neničí. Při jízdě na plyn je možné, že auto nebude mít stoprocentní výkon, ale řidič to většinou ani nezaznamená.

Levná autopůjčovna Praha

Z hlediska fyziky je LPG těžší než vzduch, tudíž se při úniku samovolně neodvětrává. Z toho plyne jedna vcelku zásadní nevýhoda. Auta na LPG nesmí parkovat v podzemních garážích. Kdyby z auta plyn utekl, prostory by se musely okamžitě manuálně odvětrat. Dále je nutné počítat s pravidelnými revizemi, které se musí absolvovat každoročně a cenově vychází okolo 500 Kč. Většina aut s LPG má nádrž s omezenou zárukou na 10 let. Po uplynutí 10leté lhůty je potřeba nádrž vyměnit za novou.

 

CNG

V poslední době CNG jako alternativní druh paliva nabírá na popularitě. Zkratka CNG, v angličtině Compressede Natural Gas, čili stlačený zemní plyn neboli metan. Z hlediska ekologie patří mezi nejšetrnější, a to i v porovnání s LPG. CNG je čistě stlačený plyn a dosahuje dokonce lepších vlastností spalování než nafta nebo benzín.

Provoz automobilu na CNG vychází zhruba stejně jako na LPG, tedy 1 Kč/km. Stlačený zemní plyn má oproti LPG výhodu, a sice, že je lehčí než vzduch, a tak se nemusí manuálně v případě úniku odvětrávat. I přesto mají motoristé s auty na CNG zákaz parkovat v podzemních garážích.

Nutno podotknout, že dodatečná přestavba auta na CNG vyjde o poznání dráž než u LPG. Další nevýhodou je nízké pokrytí čerpacích stanic. Ve větších městech pravděpodobně nebudete mít problém. Ani u CNG se pravidelným revizím nevyhnete. U dodatečných přestaveb musíte revidovat jednou ročně, tovární CNG obvykle jednou za dva roky.

 

 

Zpět