Jízda v tunelu. Dodržujete veškerá pravidla?

Asi největší riziko v tunelu představují samotní motoristé. Spousta totiž neví, jaká pravidla a předpisy pro jízdu v tunelu platí, jak je to s rychlostí, zastavením nebo nehodou. Několik tunelů máme i v Česku, nejdelší je pak tunelový komplex Blanka měřící 5 502 metrů.

Obecně lze říci, že v tunelu bez vážného důvodu nezastavujeme a nikterak nemanévrujeme. Když mineme některý z výjezdů, rozhodně se neotáčíme. Dále pak dodržujeme značení, maximální povolenou rychlost a plně se soustředíme na řízení.

Řidiči trpící klaustrofobií by se tunelům raději měli zcela vyhnout, zvlášť v zahraničí, kde tunely měří přes deset kilometrů a průjezd zabere i dvacet minut.

Levná autopůjčovna Praha

Dodržujte maximální povolenou rychlost

V tunelech je obvykle povoleno jet maximálně 70 km/h. Za hustého provozu se rychlost snižuje většinou na 50 km/h, aby se zachovala dostatečná plynulost a bezpečnost. Maximální rychlost lze brát i jako doporučenou, není vhodné v tunelu jezdit pomaleji a nechávat zbytečné mezery. V ideálním případě jeďte na limitu povolené rychlosti, samozřejmě v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly

Dalším důležitým bodem je správný rozestup mezi jednotlivými vozidly. Tunel svým konstrukčním řešením zdaleka neumožňuje rozsah úhybných manévrů, jako běžná silnice. V tunelech se můžete setkat se značením bezpečné vzdálenosti, ať už přímo na vozovce, nebo na stěnách tunelu. Obecné pravidlo pro bezpečnou vzdálenost na běžných komunikacích jsou dvě vteřiny. Dvě vteřiny představují dobu, za kterou byste měli nejdříve projet místem, které minulo auto před vámi. Díky snížené viditelnosti a omezenému prostoru se doporučuje udržovat vzdálenost o jednu vteřinu delší, tedy na dobu tří vteřin.

Používejte blinkry a zapněte potkávací světla

V tunelu je zvlášť důležité, abyste používali směrovky. Ty byste měli používat za každé situace, ale kvůli snížené viditelnosti a konstrukčnímu řešení tunelu jsou směrovky extrémně důležité. Za pomoci blinkrů dáváte ostatní řidičům najevo, že se chystáte ke změně směru jízdy. Jakmile vjedete do tunelu, zapněte potkávací světla – v tunelu logicky panují horší světelné podmínky než venku. Soudobá auta přepnou na potkávací světla většinou automaticky, u starší už musíte přepnout ručně.

Pravidla chování pro jízdu v tunelu

  • Přepněte na potkávací světla
  • Nalaďte na rádiu příslušnou stanici – pro pokyny v případě krizové situace
  • Dodržujte maximální rychlost a bezpečnou vzdálenost mezi vozidly
  • Je-li tunel jednoproudý, nikdy nepředjíždějte
  • Nezastavujte, pokud se neocitnete v kritické situaci
  • Neotáčejte se a necouvejte

Jak se zachovat v případě nehody

  • Aktivujte výstražná světla a odstavte vůz na kraji vozovky
  • Zhasněte motor
  • Nemanipulujte s otevřeným ohněm, tzn., nesmíte ani kouřit
  • Přivolejte pomoc – nouzové telefony SOS se nachází uvnitř tunelu v označených výklencích
Zpět