Lano jako prostředek k odtažení auta. Jak jej správně použít?

Ačkoliv závady automobilů nejsou nic příjemného, k provozu prostě patří a sem tam se jim nevyhneme. Když vůz vypoví službu, je nezbytné ho nějakým způsobem dopravit domů nebo rovnou do servisu. Pohodlný řešením jsou asistenční služby, které mohou být součástí lepšího povinného ručení, a po zavolání pro vás přijede odtahovka. Jenže ne každý má podobnou možnost a výjezd odtahové služby není zrovna laciný. Pak se nabízí levnější a efektivní řešení, kdy využijete pomoci kamaráda nebo jiného ochotného řidiče, který vás odtáhne na laně. Takové lano koupíte v řádu sto korun, takže ho najdete skoro u každého. Jak ale lano správně použít, abyste neporušili pravidla silničního provozu, zároveň nevystavili sebe a okolním účastníky nebezpečí?

Levná autopůjčovna Praha

Nejprve se zaměříme na legislativu

  • Maximální rychlost tažení je 60 km/h
  • Vlečení po dálnici je zakázané, nejde-li o nutné odstranění vozu z dálnice k nejbližšímu exitu
  • Vozidlo je možné táhnout pouze technicky způsobilé, bez závad brzd a řízení
  • Při použití tažného lana nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2 m a větší než 6 m
  • Tažné lano musí být označeno červeným praporkem o rozměru minimálně 300 x 300 mm
  • Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla
  • Tažené vozidlo nesmí za jízdy používat výstražné blinkry, ale musí být označeno výstražným trojúhelníkem (obvykle se umisťuje do prostoru zadního okna)
  • Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí táhnout žádné vozidlo
  • Je zakázáno táhnout motocykl bez postranního vozíku, moped, ani jej použít jako tažná vozidla

Volba vhodného tažného vozidla

Správná volba tažného vozidla je základním předpokladem úspěchu. Vozidlo by mělo mít dostatečný výkon a vyšší hmotnost, než tažené vozidlo.

Příprava

Zkontrolujte, jestli jsou obě auta vybavena tažnými oky (buď mohou být pevná, nebo šroubovací). Se šroubovacími oky se v dnešní době setkáte častěji. To pak naleznete obvykle v prostoru povinné výbavy. Nezbývá, než oko našroubovat do míst k tomu určených, jen si dejte pozor na levotočivý závit. Následně připevníte lano za oba konce tažných ok a auta mezi sebou propojíte.

Domluvte se s řidičem, který vás má táhnout

Před zahájením jízdy je dobré se navzájem domluvit, jaké signály budete používat, například pro zastavení apod. Ideálním řešením je komunikovat prostřednictví telefonu přes handsfree. Proberte i trasu, kterou pojedete a snažte se vyhnout hlavním tahům.

Jízda

Nejtěžší práci má řidič taženého vozu, proto je lepší, aby v něm seděl co možná nejzkušenější motorista. Jeho hlavním úkolem je neustálé hlídání správného napnutí lana, včasné brzdění a sledování dopravní situace. Řidič taženého vozu by měl brzdit s větší intenzitou, aby při zastavení obou vozidel bylo lano stále napnuté. Ani řidič tažného vozu nemá jednoduchou práci. Musí se rozjíždět pomalu a s citem, aby nepřetrhl lano, navíc musí mít stále na paměti, že za sebou táhne druhé auto.

V porouchaném taženém autě zapněte zapalování, odemkněte řízení a vyřaďte na neutrál. Vůz s automatickou převodovkou byste vůbec neměli odtahovat. Mohlo by dojít k poškození převodovky, která bez zapnutého motoru není olejem promazávaná.

Po celou dobu jeďte radši pomaleji, abyste nemuseli prudce brzdit a nezvyšovali tak riziko případného střetu.

 

 

Zpět